By

Wizyta Heidi Wernerus-Neumann w Przemyślu – 2004

By

Zakup autobusów dla MZK – 2004 rok

By

Karetka z Niemiec dla przemyskiego szpitala

W dniu 5 września na Przemyskim Rynku Starego Miasta  odbędzie się uroczyste  przekazanie sanitarki dla potrzeb kolumny sanitarnej Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu. Pojazd udało się uzyskać dzięki staraniom Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy. Są to także kolejne pozytywne echa współpracy z partnerskim miastem Paderborn w Niemczech. Read More

By

Odnawialne źródła energii

W piątek 26 sierpnia o godz. 13.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyło się spotkanie z Willi Ernstem, szefem firmy Biohaus  z partnerskiego miasta Paderborn. Firma Biohaus specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji systemów paneli fotowoltaicznych przetwarzających światło słoneczne na energię elektryczną. Podczas spotkania zaprezentowane zostały założenia do projektu utworzenia w Przemyślu, centrum informacyjnego o możliwościach wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (SolarInfoZentrum). Read More

By

Wymiana młodzieży

W ramach wymiany młodzieży prowadzonej przez Szkołę Języków Obcych MITEINANDER z Przemyśla w dniach od 9 do 16 lipca w Przemyślu przebywała młodzież z partnerskiego miasta niemieckiego Paderborn. Read More

By

Wspólne sadzenie drzewek

Bardzo dobra współpraca z Wydziałem Terenów Zieleni i Ochrony Środowiska Miasta Paderborn zaowocowała wspólnym sadzeniem drzewek w Parku Miejskim w Przemyślu. Przebywające w Przemyślu w ramach Podkarpackiego Jarmarku Turystycznego delegacje z miast partnerskich włączyły się w sadzenie drzewek w Parku Miejskim. Ostatnia partia roślin została posadzona przez członków Towarzystwa Przyjaciół Paderborn – Przemyśl.
Wspomniane drzewka i unikatowe rośliny zostały podarowane przez miasto partnerskie Paderborn – posadzono je w Parku Miejskim, a część trafiła do Arboretum w Bolestraszycach. Inna formą współpracy jest pomoc jaka spływa z Paderborn w postaci maszyn i narzędzi ogrodniczych, dzięki którym możliwa jest pielęgnacja i zapewnienie dogodnych warunków dla znajdujących się tam roślin i drzew.
W oparciu o współpracę opracowany został projekt i wniosek w sprawie utworzenia w Przemyślu na bazie kompleksu „domu ogrodnika” w Parku Miejskim, centrum informacyjnego o odnawialnych źródłach energii. Złożony projekt uzyskał wstępną akceptację. Dalszej weryfikacji będzie poddany po uzupełnieniu odpowiednich danych.

By

Kilka archiwalnych artykułów o partnerstwie

By

Morawa w Paderborn

By

10 – lecie

Artykuł z okazji 10-lecia

By

Artykuł z początkowego okresu partnerstwa

By

Wizyta gości z Paderborn w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczymyjno

W dniu 4 maja 2005r. przebywająca w Przemyślu delegacja Partnerskiego Miasta Paderborn gościła w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym. Ośrodek jest prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Niemiecka delegacja gościła w Przemyślu w ramach Podkarpackiego Jarmarku Turystycznego, uczestnicząc w wielu imprezach i uroczystościach, które odbyły się w ostatnich dniach. Dzisiejsza wizyta w ośrodku miała na celu przekazanie środków finansowych na wsparcie działalności ośrodka. Read More

By

Odwiedziny z partnerskich miast

Wśród zaproszonych na Podkarpacki Jarmark Turystyczny (30 kwietnia – 1 maja) gości znaleźli się przedstawiciele miast partnerskich Przemyśla.  Reprezentanci Paderborn, Kamieńca Podolskiego, Lwowa i Egeru nie tylko zwiedzali miasto i uczestniczyli w imprezach Jarmarku, ale spotkali się także w Urzędzie Miejskim z władzami miasta Przemyśla gdzie zapoznali się z propozycjami wspólnych działań. Read More

By

Bieg w Paderborn

Pięciu przemyskich sportowców weźmie udział w tradycyjnym, odbywającym się w Wielką Sobotę (26 marca) w Paderborn, 59-tym Międzynarodowym Biegu Wielkanocnym. W imprezie w poprzednim roku wzięło udział ok. 7 tys. osób. W tym roku organizatorzy spodziewają się 10 tys. uczestników. W jej trakcie odbędą się: półmaraton (ok. 21 km), bieg na 10 km, nordic walking (połączenie chodu z narciarstwem z użyciem kijków), bieg dla dzieci. W Paderborner Osterlauf pobiegną w półmaratonie: Bożena Iskrzycka, Robert Preisner, Marcin Domagalski, Marek Pałys, Tadeusz Samotach. Przemyską drużynę zasilą również trzej zawodnicy z partnerskiego Paderborn. W koszulkach z napisem „Przemyśl” pobiegnie m.in. Karl Ernst Neumann – mąż Pani Heidi Wernerus – Neumann, Przewodniczącej Towarzystwa Krąg Przyjaciół Przemyśl – Paderborn.
Więcej informacji na temat imprezy można znaleźć na stronie internetowej Paderborner Osterlauf: http://www.paderborner-osterlauf.de Read More

By

10 -lecie współpracy, wizyta w Paderborn

10-lecie współpracy

Translate »