By

Mali artyści z Paderborn zatańczyli dla niepełnosprawnych dzieci z Przemyśla

Już po raz kolejny grupa dzieci i młodzieży „Heidekids” w wieku 4 – 15 lat z Paderborn w dniach 22 i 23 stycznia 2011 r. zatańczyła zimową bajkę, w tym roku pod hasłem: ”Ile kolorów ma świat”. Inscenizacja bajki odbyła się w Centrum „Bonifatius-Förderzentrum” w naszym niemieckim mieście partnerskim.
Jak zawsze nad umiejętnościami młodych tancerzy oraz choreografią czuwała p. Margot Temme i jej cała rodzina, która społecznie pracuje z dziećmi, przygotowuje dekoracje oraz zajmuje się oświetleniem podczas występów. Nie sposób też nie wspomnieć o zaangażowanych rodzicach dzieci, którzy aktywnie włączają się w organizację przedstawień teatralnych swoich pociech.


W tym roku podczas przedstawienia, na rzecz dzieci z Przemyśla udało się zebrać w sumie 905 €, w tym część kwoty przekazało Biuro Podróży ”Jawa-Reisen”. Pieniądze zostały przelane już na konto Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy Wyb. Jana Pawła II w Przemyślu, które od kilkunastu lat jest stale wspierane przez naszych niemieckich przyjaciół.
Oczywiście tego rodzaju przedsięwzięcie nie odbyłoby się bez zaangażowania Heidi Wernerus-Neumann, Przewodniczącej Towarzystwa Przyjaciół Paderborn/Przemyśl oraz jego członków. W przeciągu kilku lat podczas „tanecznych akcji” zebrali niemałe środki finansowe na rzecz Ośrodka. I tak w 2007 r. było to 910 €, w 2009 – 1240 € i w 2010 – 1005 €
Szczególne podziękowania należą się przede wszystkim występującym dzieciom za ich zaangażowanie i poświęcenie oraz rodzinie Temme, która zajmuje się organizacją przedstawień.

By

Towarzystwo Przyjaciół Paderborn/ Przemyśl obchodzi w Paderborn Święto Niepodległości Polski

Jak co roku, tradycyjnie Towarzystwo Przyjaźni Paderborn/Przemyśl świętuje u siebie Dzień Niepodległości Polski. W tym roku uroczystość z tej okazji odbyła się w dniu 06 listopada br. a członkowie, sympatycy Towarzystwa oraz zaproszeni goście spotkali się w Restauracji „Zu den Fischteichen”, aby świętować nasze polskie święto narodowe. Zebranych gości powitała Heidi Wernerus-Neumann – Prezes Towarzystwa i Honorowa Obywatelka Miasta Przemyśla i przekazała słowa pozdrowienia oraz życzenia od Roberta Chomy Prezydenta Miasta Przemyśla. Podczas spotkania podano gościom typową polską potrawę – pieczoną gęś, a w trakcie spotkania śpiewano polskie piosenki. W programie nie zabrakło również wykładu nt historii Polski i naszych zwyczajów. W spotkaniu wzięło udział ok. 110 osób m.in. Heinz Paus – Burmistrz Miasta Paderborn.
Przy tej okazji w niemieckiej lokalnej gazecie „Paderborn Am Sonntag” ukazał artykuł nt współpracy między Paderborn i Przemyślem.

By

Dzień Jedności Niemiec

W dniu 5 października 2010. Leszek Krzywoń Prezes Przemyskiego Towarzystwa Przyjaciół Paderborn wziął udział w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Jedności Niemiec. Organizatorem uroczystości był dr Heine Paters Konsul Generalny Republiki Fedralnej Niemiec wraz z małżonką. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec Adama Gajdka. Read More

By

Wizyta przedstawicieli Zakładu Usług Komunalnych z Przemyśla w partnerskim Paderborn

Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Paderborn/Przemyśl i jego Prezesa Heidi Wernerus-Neumann, doszło do nawiązania kontaktów między niemieckim Zakładem Wywozu Odpadów i Oczyszczania Miasta Paderborn („ASP”), a Zakładem Usług Komunalnych w Przemyślu. Na zaproszenie Dyrektora Zakładu Reinharda Nolte w dniach 22-24.09 br. w Paderborn przebywała kilkuosobowa delegacja z naszego Zakładu wraz z Kierownikiem Zdzisławem Markiem.
Przemyska delegacja została niezwykle serdecznie i gościnnie przyjęta zarówno przez niemieckich kolegów „po fachu’ jak również przez Heidi Wernerus-Neumann. W pierwszym dniu wizyty honory gospodarza sprawował Zastępca Burmistrza Miasta Paderborn Dietrich Honervogt.


W czasie pobytu delegacja zwiedziła trzy zakłady zajmujące się utrzymaniem czystości oraz gospodarką odpadową w okręgu Paderborn zamieszkałym przez ok. 300 tys. mieszkańców. Między innymi: firmę ASP (Der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn), zajmującą się odbiorem odpadów i oczyszczaniem miasta, a także prowadzącą miejskie parkingi. W trakcie wizyty zapoznano się ze strukturą zakładu i systemem odbioru odpadów z podziałem na pojemniki dla osobnych kategorii odpadów. Zaprezentowano także robiący duże wrażenie, tabor samochodowy, a na koniec punkt do selektywnej zbiórki odpadów, do którego mieszkańcy miasta mogą dowozić posegregowane pewne kategorie odpadów.
Kolejnym odwiedzonym miejscem była Firma Stratmann z sąsiedniego Brilon. Właściciel przedsiębiorstwa podczas oprowadzania po zakładzie opowiedział historię jego powstania, w dalszej kolejności zaprezentował kompostownię i przedstawił część zakładu wyposażoną w linię do segregacji surowców wtórnych. Na koniec delegacja zwiedziła firmę Pader Entsorgung GmbH & Co.KG. Zakład posiada potężną linię do przerobu odpadów przemysłowych na paliwo alternatywne, z którego korzystają okoliczne cementownie. Zapoznano się również z funkcjonowaniem zewnętrznej kompostowni pryzmowej oraz składowiskiem dla odpadów nie nadających się do jakiegokolwiek przetworzenia.
Delegacja była pod dużym wrażeniem „niemieckiego” ładu i porządku oraz edukacji
i świadomości mieszkańców Paderborn, którzy przestrzegają zasad selektywnej zbiórki odpadów, dzięki temu niemiecki system segregacji odpadów może służyć za wzór innym miastom. Podobne wzorce zachowań i rozwiązania niemieckich kolegów ZUK będzie starał się wdrażać na naszym terenie.
Rewizyta nowych „przyjaciół z branży odpadowej” przewidywana jest na maj 2011r.

By

Młodzież z Paderborn u Prezydenta

15 września 2010 r. delegacja partnerskiej szkoły z Paderborn i młodzież II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu, została podjęta w Urzędzie Miasta przez Pana Prezydenta Roberta Chomę.
Delegacji niemieckiej przewodniczyła dyrektor Gimnazjum im. Goerdelera w Paderborn Pani Helga Lazar. W skład delegacji weszli nauczyciele opiekujący się wymianą – p. Petra Masukowitz, p. Udo Hilwerling i 31 osobowa grupa młodzieży. II Liceum Ogólnokształcące im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu reprezentowali: dyrektor p. Artur Pich, nauczyciele germaniści: p. Ewa Godzień, p. Elżbieta Malczyńska, p. Tadeusz Krotysz oraz tak samo liczna grupa młodzieży. Podczas całej wizyty w Urzędzie Miasta towarzyszył gościom p. Piotr Idzikowski – Naczelnik Wydziału Edukacji UM.
Spotkanie przebiegało w niezwykle sympatycznej atmosferze. Pan Prezydent Robert Choma powitał gości bardzo serdecznie, życzył wszystkim udanego pobytu i zachęcał do zwiedzania naszego pięknego miasta. W swoim przemówieniu podkreślał wzorcowy charakter organizowanej wymiany.

Dyrektor partnerskiej szkoły p. H. Lazar podziękowała Panu Prezydentowi za serdeczne przyjęcie w Urzędzie Miejskim oraz przedstawicielom II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu za wieloletni, ogromny wkład pracy i osobiste zaangażowanie w tak znakomicie funkcjonującą wymianę szkolną. Goście z Niemiec pozostaną w Przemyślu do 21.09.2010 r.

By

Wizyta w partnerskim mieście Paderborn – 2010

W dniach od 30 lipca do 02 sierpnia 2010 na zaproszenie władz miasta w Paderborn (Niemcy) z wizytą przebywał Prezydent Miasta Przemyśla – p. Robert Choma. W tym czasie Paderborn obchodziło święto swojego patrona – Św. Liboriusza.

W obchodach wzięli też udział zaproszeni przedstawiciele miast partnerskich Paderborn – Zastępca Burmistrza Debreczyna (Węgry) oraz Burmistrz miasta Bolton (Wlk. Brytania). Podczas Święta Liboriusza została zorganizowana również wystawa fotografii miast partnerskich Paderborn. Przemyśl zaprezentował się poprzez fotogramy zdjęć autorstwa A. Bujaka.

Wizyta w Paderborn była okazją do osobistego spotkania i rozmów nie tylko z burmistrzem Paderborn, ale także z p. Wilhelmem Lüke, byłym długoletnim burmistrzem Paderborn oraz Honorowym Obywatelem Miasta Przemyśla.

W programie wizyty nie mogło również zabraknąć spotkania z p. Heidi Wernerus – Neumann – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Paderborn/Przemyśl oraz jego członkami. Jak zawsze bardzo serdecznie przyjęła delegację z Przemyśla, a niezwykle miłym akcentem było udekorowanie domu przez nią i jej męża polskimi flagami i proporczykami.

Podczas pobytu Prezydent Miasta spotkał się m.in. z wolontariuszami Agencji Pomocy Technicznej tzw. „Technisches Hilfswerk (THW). Jest to organizacja podlegająca Federalnemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, która zajmuje się ochroną ludności i niesieniem pomocy osobom potrzebującym w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych. Wolontariusze brali udział w akcji pomocy powodzianom na terenie Podkarpacia, m.in. w Sandomierzu i Tarnobrzegu. Prezydent Miasta osobiście podziękował im za okazaną pomoc, życząc im tradycyjnie po polsku 100 lat oraz przekazując materiały promocyjne o mieście i przemyską fajkę dla „fajowych chłopaków”.

W wyniku wcześniejszych rozmów, w trakcie wizyty w Paderborn ustalono również, że Paderborn przekaże dla miasta Przemyśla dwa używane autobusy dla potrzeb MZK oraz karetkę dla Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu. Burmistrz Paderborn wraz z żoną oraz Heidi Wernerus-Neumann z członkami Towarzystwa Przyjaciół Paderborn/Przemyśl przekazują mieszkańcom Przemyśla serdeczne pozdrowienia.

Rewizyta Burmistrza Paderborn – p. Heinza Paus w Przemyślu została zaplanowana na koniec sierpnia br. przy okazji obchodów Dnia Patrona Miasta – Św. Wincentego.

By

Delegacje Miast Partnerskich w Przemyślu

Podczas tegorocznej majówki w Przemyślu gościli przedstawiciele Miast Partnerskich: Egeru i Paderborn i Mościsk. W dniu 1 maja br. odbyło się oficjalne spotkanie z Robertem Chomą Prezydentem Miasta Przemyśla w Urzędzie Miejskim. Uczestniczyli w nim udział Heidi Wernerus Neuman Honorowa Obywatelka Przemyśla wraz z małżonkiem oraz Lászlo Habis Burmistrz Egeru i Janós Szeleczki Wiceburmistrz Egeru.
W Podkarpackim Jarmarku Turystycznym, zaprezentował się węgierski producent wina József Hágymasi. Goście wzięli również udział w uroczystościach państwowych obchodzonych w pierwszych dniach maja. Na zaproszenie Prezydenta Miasta Przemyśla z okazji jubileuszu Zespołu Pieśni i Tańca Przemyśl w uroczystościach 3-cio majowych udział wzięły Zespoły Folklorystyczne z Egeru, Kamieńca Podolskiego i Humennego.

By

Wysokiej rangi odznaczenie państwowe dla Heidi Wernerus-Neumann – Honorowej Obywatelki Miasta Przemyśla

Jest nam niezmiernie miło poinformować mieszkańców miasta, że pani Heidi Wernerus-Neumann z Paderborn – Honorowej Obywatelce Miasta Przemyśla oraz Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Paderborn/Przemyśl, z inicjatywy Prezydenta Miasta Przemyśla i na wniosek Wojewody Podkarpackiego zostało przyznane wysokiej rangi odznaczenie państwowe. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 04.09.2009 r. została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej jest nagrodą za wybitne dokonania na rzecz współpracy między narodami. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Polskę z innymi państwami i narodami.

Oficjalna ceremonia odbyła się w Rzeszowie w dniu 20.10.2009 w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, a odznaczenie w imieniu Prezydenta Polski wręczył Wojewoda Podkarpacki – Mirosław Karapyta. W tej uroczystości towarzyszył pani Wernerus-Neumann mąż, Prezydent Miasta Przemyśla wraz z Zastępcami, przedstawiciele Przemyskiego Towarzystwa Przyjaciół Paderborn oraz kilkunastoosobowa grupa mieszkańców Paderborn, która w tym czasie przebywała z wizytą turystyczną  w Przemyślu.

Heidi Wernerus – Neumann już od 1992 r. aktywnie wspiera kontakty polsko-niemieckie w ramach partnerstwa miast Przemyśl-Paderborn, na początku jako radna Rady Miejskiej w Paderborn, a od 1994 r. jako osoba prywatna i założycielka oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Paderborn-Przemyśl. Z jej inicjatywy zostały zorganizowane liczne akcje charytatywne na rzecz osób biednych i niepełnosprawnych, a także rodzin w trudnej sytuacji materialnej w Przemyślu (dostawy lekarstw, odzieży). Przekazując darowizny pieniężne przyczyniła się do budowy i rozwoju Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Przemyślu. W latach 1999 – 2008 przekazane zostały na jego rzecz kwoty o łącznej wartości ok. 10 000 €. Jednocześnie sukcesywnie przekazywane były również dary rzeczowe typu odzież, zabawki, pomoce rehabilitacyjne itp.
Heidi Wernerus-Neumann wspiera wymianę młodzieży polsko-niemieckiej, nieodpłatnie zajmuje się pośrednictwem „au-pair”. Kreuje pozytywny wizerunek Polski
i Polaków poprzez organizację wyjazdów turystycznych dla Niemców z Paderborn i okolic, które w programie uwzględniają zwiedzanie Przemyśla i większych miast Podkarpacia.
Przybliża historię Polski, zwyczaje Polaków poprzez organizowanie w Paderborn co roku spotkań z okazji Święta Niepodległości Polski. Przy tej okazji wygłaszany jest referat tematycznie związany z Polską oraz serwowane jest polskie danie.
Razem z członkami niemieckiego Towarzystwa Przyjaciół Paderborn/Przemyśl organizuje przedstawienia teatralne dla dzieci, z których dochód przeznaczany jest na rzecz dzieci potrzebujących w Przemyślu. Przy okazji większych imprez w Paderborn organizuje polskie stoisko z rzemiosłem artystycznym i kulinariami. Stwarza sprzyjający klimat, służy radą i pomocą przy nawiązywaniu kontaktów między różnymi instytucjami na terenie Niemiec i Polski.

By

Wymiana młodzieży z I LO w Przemyślu i z Gimnazjum Schloß – Neuhaus w Paderborn

W dniach 02.10.-09.10.2009r. odbyło się siódme przemyskie spotkanie młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu i z Gimnazjum Schloß Neuhaus w Paderborn. W wymianie wzięło udział 18 uczniów z Polski oraz 18 uczniów z Niemiec wraz z opiekunami. Uczestnicy spotkania mieli okazję do zapoznania się z historią i kulturą naszego miasta i regionu.

Uczniowie realizowali przygotowany przez nauczycieli partnerskich szkół program, który jest integralną częścią europejskiego projektu „GSN GOES EUROPE”, obejmującego szkoły w Polsce, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, na Węgrzech i w Rosji.

Uczestnicy projektu spotkali się z dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego, Tomaszem Dziumakiem, zapoznali się z polskim systemem nauczania i wychowania, obserwowali zajęcia prowadzone przez nauczycieli rożnych przedmiotów.
Goście z Paderborn zwiedzili zabytki Starego Miasta, Muzeum Dzwonów i Fajek, a także Muzeum Historii Miasta Przemyśla, wjechali kolejką krzesełkową na fort Zniesienie, podziwiali panoramę Przemyśla z Kopca Tatarskiego, wzięli udział w spotkaniu integracyjnym w klubie „Imperium”. W ramach programu zorganizowano wycieczkę do Jarosławia, która obejmowała zwiedzanie Starego Miasta, trasy podziemnej oraz muzeum Orsettich. Grupa uczestniczyła także w projekcie językowym „Mein Heimatland- dein Reiseziel”.

8. października grupa niemieckich gości została uroczyście przyjęta w Urzędzie Miejskim przez Prezydenta Przemyśla, Roberta Chomę. W spotkaniu udział wzięła wicedyrektor liceum, Katarzyna Harasimowicz-Gąska oraz nauczycielki języka niemieckiego: Edyta Dedio i Katarzyna Lis. Goście zostali obdarowani drobnymi upominkami. Pan Prezydent cieszył się z kontynuacji wymiany szkolnej i życzył powodzenia w dalszej realizacji projektu. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.
W Przemyślu program koordynowały nauczycielki języka niemieckiego I LO: Agnieszka Organ, Monika Szozda, Edyta Dedio oraz Joanna Jucha.
Rewizyta w partnerskim mieście planowana jest w czerwcu 2010 roku.

By

Zakończyła sie realizacja projektu „Boomerang”

Informujemy, że zakończył się realizowany we współpracy z miastami partnerskimi Paderbornu (Niemcy) projekt pn. „Boomerang”, którego pomysłodawcą był Urząd Miejski w Paderborn – komórka ds. równouprawnienia, w ramach której działają artystki zrzeszone w Grupie Roboczej „FrauenKultur”.
Celem projektu było zorganizowanie wędrującej wystawy w postaci tzw. skrzyni sztuki („Kunstbox”), która została wysłana kolejno do miast partnerskich Paderbornu tj. Bolton (Wlk Brytania), Le Mans (Francja), Debrecen (Węgry), Przemyśl (PL), Belleville (USA).
Artystki z Paderborn oraz innych miast partnerskich uczestniczyły w projekcie, wkładając do skrzyni swoją pracę, wykonaną specjalnie na tę okazję (mógł to być: obraz, fotografia, prace z dziedziny literatury (np. wiersze), fotografia rzeźby itp.) W projekcie mogła wziąć udział każda artystka, niezależnie od tego w jakiej dziedzinie tworzy.
Projekt zakończył się powodzeniem, a niezależne jury z Paderborn wybrało prace kilku osób z Przemyśla m.in. Doroty Skubisz, Magdaleny Hickiewicz i Anny Kalinowskiej.
Efektem końcowym projektu jest organizacja wystawy wybranych prac artystek
z miast partnerskich Paderbornu, która zostanie otwarta w Paderborn w dniu 13 września 2009 r. Ponadto wybrane prace posłużyły do stworzenia Kalendarza Artystek 2010, który prezentujemy na naszej stronie.
Wszystkich zainteresowanych nabyciem „artystycznego” kalendarza (cena ok. 75 zł) prosimy o kontakt z Wydziałem Kultury, Promocji i Turystyki, tel. 16/678 31 70 do 15 września br.

Zobacz wybrane prace

By

Tancerze ze SZKOŁY TAŃCA „A-Z” z Przemyśla w Paderborn

W dniach 30 lipca – 3 sierpnia 2009 na specjalne zaproszenie Paderborn, 40 osobowa grupa tancerzy ze Szkoły Tańca „A-Z” z Przemyśla uczestniczyła w „EUROPAFEST ’ 2009” – obchodach święta patrona naszego partnerskiego miasta w Niemczech – Liboriusza.
Read More

By

Grupa „Heide-Kids” z Paderborn „wytańczyła” 1240 € na rzecz niepełnosprawnych dzieci w Przemyślu

Już po raz kolejny Heidi Wernerus-Neumann Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Paderborn/Przemyśl z siedzibą w Paderborn razem z jego członkami zebrali środki finansowe na rzecz naszego miasta. 18 stycznia 2009 r. w naszym partnerskim Paderborn w Centrum „Bonifatius-Förderzentrum” miała miejsce inscenizacja bajki w wykonaniu 70–ga dzieci i młodzieży pod kierownictwem p. Margot Temme. W tym roku udało się zebrać 1 040 € z przedstawienia i dodatkowo 200 € na rzecz niepełnosprawnych dzieci w Przemyślu przekazało Biuro Podróży ”Jawa-Reisen”. Pieniądze zostały przelane już na konto Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy Wyb. Jana Pawła II w Przemyślu, które już od kilkunastu lat jest stale wspierane przez naszych niemieckich przyjaciół.

W 2007 r. na ten cel zostało przekazane 910 € a w roku ubiegłym z okazji 15-lecia współpracy partnerskiej między Przemyślem a Paderborn niemieckiemu Towarzystwu udało się zebrać na rzecz Ośrodka 928 €.
Serdeczne podziękowania należą się członkom Towarzystwa, a przede wszystkim występującym dzieciom za ich zaangażowanie i poświęcenie oraz rodzinie Temme, która społecznie zajmuje się organizacją przedstawień, opracowuje choreografię i pracuje z dziećmi.

By

15 Lat Partnerstwa Przemyśl – Paderborn

W roku 2008 mija już 15 lat od nawiązania pierwszych kontaktów między Przemyślem, a naszym niemieckim miastem partnerskim – Paderborn. Do pierwszego spotkania między przedstawicielami obydwu miast doszło już w styczniu 1991 roku na Kongresie Restytucyjnym Związku Miast Polskich w Poznaniu. Miasto Paderborn szukało wówczas partnera polskiego najchętniej w pobliżu granicy z Ukrainą. Już w czerwcu 1991 r. na zaproszenie władz naszego miasta do Przemyśla przyjechało 2 przedstawicieli Paderborn: zastępca burmistrza Paderborn – Hans Thöne oraz pan Dieter Bartha. Było to bezpośrednio po podpisaniu przez oba rządy naszych krajów „Paktu o dobrosąsiedzkich stosunkach i współpracy pomiędzy Polską a Niemcami”. Po tej wizycie w czerwcu 1992 r. na zaproszenie ówczesnego Prezydenta Miasta Przemyśla gościła u nas oficjalna delegacja władz miasta Paderborn. Oficjalna umowa została podpisana rok później w Przemyślu w dniu 14 maja, a ratyfikowana w grudniu 1993 r. w Paderborn.
Z okazji 15-lecia współpracy partnerskiej między Przemyślem a Paderborn w dniach od 28 do 30.08.2008 r. w Przemyślu przebywać będą przedstawiciele miasta oraz Chór Katedralny z Paderborn.
W programie przewidziane jest m.in. spotkanie władz miasta, przedstawicieli instytucji partnerskich, które ze sobą współpracują. Planowane są m.in. spotkania w II i I Liceum Ogólnokształcącym, w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, w Ośrodku-Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym przy Wyb. Jana Pawła II i na Bakończycach oraz w Placówce Kształcenia Policealnego i Kursowego „Miteinander”. Spotkają się także członkowie Przemyskiego Towarzystwa Przyjaciół Paderborn oraz niemieckiego Towarzystwa Przyjaciół Paderborn-Przemyśl. Ponadto w programie przewidziane jest symboliczne złożenie kwiatów na polskim i niemieckim cmentarzu wojskowym oraz wspólna polsko-niemiecka wycieczka rowerowa po fortach Twierdzy Przemyśl.
W dniu 29.08.2008 r. o godz. 19.00 w Archikatedrze Przemyskiej dla mieszkańców Przemyśla odbędzie się uroczysty koncert w wykonaniu Przemyskiej Orkiestry Kameralnej i Chóru Katedralnego z Paderborn. Program koncertu przewiduje m.in. wspólne wykonanie przez Chór i Orkiestrę dzieła J. Haydna pt. „Mszy terezjańska”
Przedsięwzięcie mogło zostać zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

By

Wyjazd do partnerskiego miasta Paderborn

W dniach od 1 do 4 sierpnia Prezydent Miasta Robert Choma przebywał z roboczą wizytą w naszym partnerskim mieście Paderborn. Głównym tematem wizyty była wymiana doświadczeń miast partnerskich w zakresie sportu i rozwoju gospodarczego. W tym celu miasto Paderborn zamierza stworzyć internetową platformę wymiany informacji pomiędzy swoimi miastami partnerskimi: Le Mans (Francja), Bolton (Anglia), Pamplona (Hiszpania), Belleville (Stany Zjednoczone), Debreczyn (Węgry) i Przemyśl. Podczas spotkania wszystkie te miasta zaprezentowały swoje najlepsze praktyki w upowszechnianiu sportu oraz propozycje współpracy gospodarczej. Na opracowywanej stronie internetowej znajdą się odnośniki do firm i osób kontaktowych. Projekt pilotuje tamtejsza Agencja Wspierania Rozwoju Gospodarczego. Zrodził się również pomysł, aby do naszych miast przyjeżdżali w celu doskonalenia zawodowego niemieccy i polscy praktykanci (przyszli rzemieślnicy, gastronomicy, hotelarze). Wizyta została zorganizowana podczas Dni Świętego Liboriusza – Patrona Miasta Paderborn, które co roku przyciągają do miasta setki tysiący turystów.

By

Wizyta delegacji z Partnerskiego Miasta Paderborn

W dniu 26 maja 2008. gośćmi Prezydenta Przemyśla Roberta Chomy była delegacja z Partnerskiego Miasta Paderborn. W skład niemieckiej delegacji oprócz Pana Dietricha Honervogt wiceburmistrza i Jego małżonki do naszego miasta przybyli inżynierowie Rajmund Prenger, Günther Falkenberg, Andreas Schutta, Johan Steinbeck. przedstawiciele zarządu kanalizacji Miasta Paderborn. Podczas spotkania rozmawiano o wieloletniej doskonale układającej się współpracy pomiędzy Przemyślem a Paderborn. Goście przywieźli ze sobą podarunek dla Mieszkańców Miasta w postaci nakryć studzienek kanalizacyjnych z wytłoczonym herbem Miasta Paderborn. Prezydent Przemyśla zapowiedział podczas spotkania, iż zostaną one niebawem założone w studzienkach przemyskiego Rynku.


Read More

By

Dzieci z Paderborn na rzecz Dzieci z Przemyśla

Już po raz kolejny dzieci z partnerskiego Miasta Paderborn wzięły udział w teatralnej inscenizacji tym razem zimowej bajki zatytułowanej „Kiedy Gwiazda spada”. W przedstawieniu wystąpiły dzieci i młodzież w wieku od 4 do 19 lat, a całkowity dochód z tego przedsięwzięcia zostanie przekazany na rzecz dzieci upośledzonych i niepełnosprawnych z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Przemyślu. Podczas przedstawienia udało się zebrać kwotę 1070 €, która zostanie przekazana Ośrodkowi przy okazji najbliższej wizyty Heidi Wernerus-Neumann w naszym mieście.
Od kilku lat rodzina Państwa Temme z Paderborn, przygotowuje inscenizacje teatralne z udziałem dzieci, z których dochód przekazywany jest na cele charytatywne W tego rodzaju akcje czynnie włączają się członkowie niemieckiego Towarzystwa Przyjaciół Paderborn-Przemyśl pod kierownictwem niestrudzonej Heidi Wernerus-Neumann – Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla.

By

Spotkanie Towarzystwa Miłośników Paderborn/Przemyśl

W dniach od 25 do 30 września 2007 w Przemyślu gościła delegacja z partnerskiego miasta Paderborn. Pobyt rozpoczęło spotkanie z Robertem Chomą Prezydentem Miasta Przemyśla w Urzędzie Miejskim w dniu 26 września. Grupie Niemców przewodniczyła Heidi Wernerus-Neuman – Honorowa Obywatelka Miasta Przemyśla. Podczas spotkania Prezydent przekazał na ręce Heidi Wernerus-Neuman okolicznościową monetę z wizerunkiem Przemyśla. Po spotkaniu w Urzędzie Miejskim grupa podzieliła się na mniejsze, które udały się z wizytą do: Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego przy Wyb. Jana Pawła II w Przemyślu, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, część grupy udała się do pracowni fajkarskiej. Read More

By

Heidi Wernerus Neumann

HEIDI WERNERUS – NEUMANN ur. 23.01.1947 r w Wolfshagen/Harz, ZM. 24.08.2011 r.. Od początku trwania współpracy między Przemyślem a niemieckim miastem Paderborn, a więc od roku 1992 wykazuje ogromne zaangażowanie i wkład w jej rozwój. W latach 1991 – 1994 jako radna i Przewodniczącą Partii Liberałów w Paderborn wspierała wszelkie inicjatywy miasta Przemyśla. W 1994 r. zakłada Towarzystwo Przyjaciół Paderborn/ Przemyśl, które ma na celu wspieranie i pogłębianie kulturalnych, gospodarczych, turystycznych i prywatnych kontaktów między Paderborn a Przemyślem. Jako Przewodnicząca „Towarzystwa Przyjaciół Paderborn/ Przemyśl prowadzi bardzo ożywioną działalność propagując w Paderborn miasto Przemyśl, jego walory historyczne i turystyczne. Heidi Wernerus – Neumann organizuje dla mieszkańców Paderborn wycieczki turystyczne do Przemyśla i jego okolic. Ponadto jest inicjatorką różnego rodzaju akcji charytatywnych, organizowanych na rzecz miasta Przemyśla. W roku 1994, 1995 oraz 1998 członkowie Towarzystwa przekazali odzież, lekarstwa i zabawki dla Fundacji „Auxilium” w Przemyślu, która rozprowadziła je wśród rodzin najbardziej potrzebujących pomocy. Ponadto Towarzystwo utrzymuje stały kontakt z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, organizując zbiórki pieniężne na jego funkcjonowanie. Pośredniczy również w nawiązywaniu kontaktów między poszczególnymi osobami, instytucjami i stowarzyszeniami. Heidi Wernerus – Neumann pośredniczy także w poszukiwaniu miejsc „Au – pair” (rodzaj opiekunki do dziecka) w Paderborn.

Uznając jej szczególne zasługi na rzecz umacniania współpracy partnerskiej między Przemyślem i Paderborn, Rada Miejska w Przemyślu uchwałą nr 159/97 z dnia 20.10.1997 r. przyznała jej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla.

By

„Heidekids” na rzecz Przemyśla

Już po raz kolejny Heidi Wernerus-Neumann Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Paderborn-Przemyśl z siedzibą w Paderborn razem z jego członkami zebrali środki finansowe na rzecz naszego miasta.
W dniach 20 i 21 stycznia 2007 w Centrum „Bonifatius-Förderzentrum”, można było obejrzeć przedstawienie – taneczną inscenizację „zimowej bajki”. Bajka została zaprezentowana przez grupę 60-orga dzieci, które przez prawie rok przygotowywały się do tej prezentacji. Uzyskany z imprezy dochód w wys. 910 € – podobnie jak w latach ubiegłych – zostanie przekazany na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy Wyb. Jana Pawła II w Przemyślu.
Serdeczne podziękowania należą się przede wszystkim rodzinie Temme, której członkowie społecznie zajmują się organizacją przedstawień, opracowują choreografię i pracują z dziećmi.

By

Wizyta niemieckiego dyplomaty

30 września 2006 gościem Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy był Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec Thomas Gläser. Wizyta, obok chęci bliższego zapoznania się z naszym miastem, miała także charakter informacyjny dotyczący podejmowanej przez Przemyśl współpracy z zagranicznymi partnerami.

Niemieckiego dyplomatę interesowała przede wszystkim ponad 10-cio letnia współpraca naszego miasta z Paderborn i dalsze plany jej rozwoju. Jej zarys został przedstawiony przez Prezydenta Roberta Chomę, a szczegółowa informacja została przesłana do Konsula. Drugim ważnym tematem poruszanym w trakcie spotkania w przemyskim Ratuszu była współpraca Przemyśla z Ukrainą – szczególnie w kontekście działań podejmowanych w ramach Euroregionu Karpackiego.

By

15-lecie – artykuł z prasy niemieckiej

15lecie

Translate »