By

Najlepsza lekcja języków obcych

 W dniach 27.09.- 4.10.2012r. odbyło się dziesiąte jubileuszowe spotkanie młodzieży  z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu i z Gimnazjum Schloß  Neuhaus w Paderborn. W wymianie wzięło udział 11 uczniów z Polski oraz 11 uczniów z Niemiec. Opiekę nad młodzieżą niemiecką sprawowali nauczyciele: Martina Danne i Andreas Schell.  W tych dniach gościliśmy również grupę węgierską z Dobo Istvan Gimnazium w Egerze. Grupa liczyła 15 uczniów. W spotkaniu udział wzięła dyrektor gimnazjum, Csontosne Mesaros Katalin oraz nauczycielka Zagyvane Szucs Ida.

Goście z Paderborn zwiedzili zabytki Starego Miasta, Muzeum Historii Miasta Przemyśla,  podziwiali panoramę Przemyśla z Kopca Tatarskiego, wzięli udział w  spotkaniu integracyjnym w klubie „Imperium”. W ramach programu zorganizowano wycieczki regionalne do Żurawicy, Bolestraszyc i Krasiczyna. Grupa uczestniczyła także w  warsztatach integracyjnych i projektach językowych. Uczniowie polscy i niemieccy realizowali przygotowany przez nauczycieli partnerskich szkół program, który jest integralną częścią europejskiego projektu „GSN GOES EUROPE”, obejmującego szkoły w Polsce, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, na Węgrzech i w Rosji.

Translate »