By

Jubileusz 20-lecia Towarzystwa Przyjaciół Paderborn-Przemyśl

W dniach od 27 do 28 września 2014  w Paderborn – naszym niemieckim mieście partnerskim odbywały się uroczystości jubileuszowe z okazji 20 –lecia istnienia niemieckiego Towarzystwa Przyjaciół Paderborn/Przemyśl. Była to okazja do podsumowania dotychczasowej działalności Towarzystwa i wspólnego spotkania się członków obydwu towarzystw przyjaźni z Paderborn i Przemyśla. Głównymi organizatorami uroczystości byli: Karl-Ernst Neumann – Prezes oraz członkowie Towarzystwa, którzy  udostępnili swoje domy jak miejsce zakwaterowania  dla członków Przemyskiego Towarzystwa Przyjaciół Paderborn oraz przygotowali program pobytu w Paderborn.

W niedzielę – 28.09.14 w Ratuszu w Paderborn, odbyły się oficjalne uroczystości, w których wziął udział Prezydent Miasta Przemyśla – R. Choma, Konsul Generalny RP w Kolonii – pan J. Sobczak oraz poseł do Parlamentu Europejskiego – E. Brok, który niegdyś poparł starania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w uzyskaniu dofinansowania w Funduszu ISPA na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Przemyślu.

Podczas wspólnego spotkania wszyscy podkreślali wagę i znaczenie dobrych stosunków polsko-niemieckich dla rozwoju obecnej i przyszłej Europy. W trakcie uroczystości Prezydent Miasta Przemyśla – p. R. Choma spotkał się z trzema  burmistrzami  Paderborn: obecnym,  nowo wybranym burmistrzem Paderborn – p. Michaelem Dreier, p. Heinzem Pausem – byłym burmistrzem Paderborn oraz p. Wilhelmem Lüke  – Honorowym Obywatelem Miasta Przemyśla, który sprawował funkcję burmistrza od początku istnienia kontaktów i podpisywał umowę o współpracy partnerskiej między Przemyślem i Paderborn.

Delegacja z Przemyśla złożyła również kwiaty i zapaliła znicze na grobie założycielki Towarzystwa i Honorowej Obywatelki Przemyśla – śp. Heidi Wernerus – Neumann.

Translate »