Kontakt

Siedziba: ul. Bakończycka 16, 37-700 Przemyśl
Administrator strony: pprzemysl@gmail.com
Prezes – Piotr Jop e-mail:piotr.joop@gmail.com
Wiceprezes – Zofia Czyżyk;
Sekretarz – Małgorzata Dańczak – Maksym ;
Skarbnik – Barbara Łapka ;
Członek zarządu – Stanisław Karszyń

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI

Główne obszary działania: Oświata, edukacja, wychowanie; rodzina, dzieci, młodzież; sztuka, kultura, ochrona zabytków; sport, rekreacja.

Towarzystwo realizuje cele:
1. inspirowanie współpracy kulturalnej, oświatowej, turystycznej, sportowej i gospodarczej między podmiotami Przemyśla i Paderborn,
2. współpraca z „Kręgiem Przyjaciół Paderborn/Przemyśl”,
3. współorganizowanie stałych imprez kulturalno – oświatowych i turystycznych z udziałem mieszkańców obu miast,
4. inicjonowanie współpracy administracji samorządowej i podległych im jednostek obu miast.

 

Nr konta bankowego:

85 8642 1155 2015 1511 5416 0001 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu

 

Translate »